Категории

Витилиго хакида

ВИТИЛИГО на казахском языке

ОК ДОГЛАР (ВИТИЛИГО) ХАКИДА


Описание

ОК ДОГЛАР (ВИТИЛИГО) ХАКИДА ОК доглар аслида Витлиго – о? до?лар касаллиги инсониятга жуда ?адим замонлардан маълум, биро? уни Мохов касаллиги каби ўта ю?умли деб ўйлаб келганлар. Витилигонинг келиб чи?иш сабаблари Витилиго бошланаётганининг ани? бир клиник белгилари йў?. Лекин терида о? до?лар пайдо бўлиши билан дар?ол шифокор-дерматологга мурожаат ?илиш керак. До?лар ?ар доим ?ам витилигога сабаб бўлмаслиги мумкин. Айрим ?олларда замбуру?ли касалликлар ва гижжалар, шунингдек кам?онлик ?ам о? до?лар пайдо бўлишига олиб келади. Витилиго ривожланаяптими, йў?ми ани? ташхисни фа?ат шифокор ?ўяди. До?лар пайдо бўлиши билан ?анча тез шифокорга мурожаат ецангиз, уни даволаш шунча осон кечади. Хал? орасида “пес” дея номланадиган витилиго касаллиги ?адим замонлардан бери инсониятга маълум бўлса-да, унинг давоси ?али-?ануз сирлилигича ?олаётган хасталиклардан бири. Терида о? до?ларнинг пайдо бўлиб, кўпайиб бориши билан характерланадиган ушбу касаллик инсон саломатлигидан кўра кўпро? унинг ру?ий ?олатига таъсир кўрсатади. Келиб чи?иш сабаблари номаълум бўлгани боис уни даволаш ?ам ?ийин саналади Касаллик ?уйидагича намоён бўлади: одамнинг тана терисида ?ар хил кўринишдаги до?лар пайдо бўлади. Аслида тери ранги унинг таркибидаги 4 та пигмент ?олатига бо?ли? бўлади: кўк дезоксигемоглобин, ?изил оксигемоглобин, сари? каротин, жигарранг меланин. Уларнинг орасида меланин пигменти му?им рол ўйнайди. Турли ир?лар (?ора, сари?, о?) терисининг ранги айнан меланиннинг теридаги ми?дори ва тар?алиши билан белгиланади. Витилиго касаллигида мана шу меланин пигменти нобуд бўлади. Шу со?ада о? до?лар пайдо бўлади. Бу йерда до?нинг ?андай пайдо бўлиши ?а?ида гап кетмо?да. Агар до?лар соч, киприк ёки ?ошлар тагида пайдо бўлса, улар ?ам о?аради. Бунда беморни на о?ри?, на ?ичиш аломати ?ийнайди. Касаллик ўчо?ларида терига ранг берувчи меланин моддаси бўлмайди. Шунинг учун ?ам зараланган тери со?алари о?ариб ?олади. Улар айни?са, ?уёш нуридан таъсирчан бўладилар. Беморлар офтобнинг тик нурларидан са?ланишга мажбурдирлар. Стресс ва ру?ий зўри?ишдан са?ланинг! Терида о? до?ларнинг пайдо бўлишига инсоннинг ички кечинмалари ?ам сабабчи бўлади. Бундан айни?са, ?омиладор аёллар са?ланишилари лозим. Борди-ю, оилада витилиго касаллигига чалинган я?ин ?ариндошлар бўлса, бу хавф янада ортиши мумкин. ОК ДОГЛАР https://youtu.be/JO9oL4kd9IE

Источник: https://irutube.ru/video/JO9oL4kd9IE/ok-doglar-vitiligo-hakida/

ВИТИЛИГО КАСАЛЛИГИ ХАКИДА ( ПЕС КАСАЛЛИГИ ) — #radonvideoru

ВИТИЛИГО КАСАЛЛИГИ ХАКИДА ( ПЕС КАСАЛЛИГИ )

For people that want to constantly improve, something to learn and to constantly learn something new, we made this category. It extremely educational and useful content, which will definitely be of your liking. A large number of video, perhaps, can compete even with the education we give at school, College or University. The biggest benefit of training videos is that they try to give the latest, most relevant information. The world around us in a technological age is constantly changing, and printed educational publications simply do not have time to give fresh information.


Among the clips, you can also find and educational videos for preschool children. There Your child will be taught letters, numbers, counting, reading, etc. Agree, a very good alternative to cartoons. Primary school students will also find English language training, help in learning school subjects. For older students created instructional videos that will help prepare for tests, exams or simply to deepen their knowledge in a particular subject. Acquired knowledge quality can impact on their mental potential, but also to please You excellent grades.


For young people that have already graduated from school, studying or not studying in University, there are many exciting educational videos. They can help to improve knowledge in the profession, which I study. Or get a profession, such as programmer, web designer, SEO-optimizer and more. Such a profession while in the universities do not teach, so a specialist in this advanced and up to date the field can only be engaged in self-education, what we are trying to help, collecting the most helpful videos.


For adults this theme is also relevant, as very often happens, that having worked in the profession for years, comes the understanding that it's not yours and I want to learn something more suitable for yourself and at the same time profitable. Also among this category of people are often the rollers according to the type of self-improvement, saving time and money, optimize your life in which they find ways to live much better and happier. Even for adults very good fit the theme of creation and development of own business.


Also among the educational video clips are with the General thrust, which are suitable for all ages, they can learn about how life began, what the theory of evolution exist facts from history, etc. They are excellent to expand the horizons of man, make it a much more erudite and pleasant intellectual conversation. Such informative videos, really useful to watch to everyone, because knowledge is power. We wish You pleasant and useful browsing!


nowadays just need to be what is called the wave. This refers to not only news, but also the development of one's own mind. If You want to develop, to understand the world, to be in demand in the society and interesting, then this section is for You.

Источник: http://imperiya.by/video/B4p-W1gNHZZ/vitiligo-kasalligi-hakida-pes-kasalligi-.html

ВИТИЛИГО КАСАЛЛИГИ ХАКИДА ( ПЕС КАСАЛЛИГИ )

ОК ДОГЛАР (ВИТИЛИГО) ХАКИДА

ОК доглар аслида Витлиго – о? до?лар касаллиги инсониятга жуда ?адим замонлардан маълум, биро? уни Мохов касаллиги каби ўта ю?умли деб ўйлаб келганлар. Витилигонинг келиб чи?иш сабаблари
Витилиго бошланаётганининг ани? бир клиник белгилари йў?. Лекин терида о? до?лар пайдо бўлиши билан дар?ол шифокор-дерматологга мурожаат ?илиш керак. До?лар ?ар доим ?ам витилигога сабаб бўлмаслиги мумкин. Айрим ?олларда замбуру?ли касалликлар ва гижжалар, шунингдек кам?онлик ?ам о? до?лар пайдо бўлишига олиб келади.

Витилиго ривожланаяптими, йў?ми ани? ташхисни фа?ат шифокор ?ўяди. До?лар пайдо бўлиши билан ?анча тез шифокорга мурожаат ецангиз, уни даволаш шунча осон кечади.

Хал? орасида “пес” дея номланадиган витилиго касаллиги ?адим замонлардан бери инсониятга маълум бўлса-да, унинг давоси ?али-?ануз сирлилигича ?олаётган хасталиклардан бири. Терида о? до?ларнинг пайдо бўлиб, кўпайиб бориши билан характерланадиган ушбу касаллик инсон саломатлигидан кўра кўпро? унинг ру?ий ?олатига таъсир кўрсатади.


Келиб чи?иш сабаблари номаълум бўлгани боис уни даволаш ?ам ?ийин саналади
Касаллик ?уйидагича намоён бўлади: одамнинг тана терисида ?ар хил кўринишдаги до?лар пайдо бўлади. Аслида тери ранги унинг таркибидаги 4 та пигмент ?олатига бо?ли? бўлади: кўк дезоксигемоглобин, ?изил оксигемоглобин, сари? каротин, жигарранг меланин. Уларнинг орасида меланин пигменти му?им рол ўйнайди. Турли ир?лар (?ора, сари?, о?) терисининг ранги айнан меланиннинг теридаги ми?дори ва тар?алиши билан белгиланади.

Витилиго касаллигида мана шу меланин пигменти нобуд бўлади. Шу со?ада о? до?лар пайдо бўлади. Бу йерда до?нинг ?андай пайдо бўлиши ?а?ида гап кетмо?да. Агар до?лар соч, киприк ёки ?ошлар тагида пайдо бўлса, улар ?ам о?аради. Бунда беморни на о?ри?, на ?ичиш аломати ?ийнайди. Касаллик ўчо?ларида терига ранг берувчи меланин моддаси бўлмайди. Шунинг учун ?ам зараланган тери со?алари о?ариб ?олади. Улар айни?са, ?уёш нуридан таъсирчан бўладилар. Беморлар офтобнинг тик нурларидан са?ланишга мажбурдирлар.

Стресс ва ру?ий зўри?ишдан са?ланинг!
Терида о? до?ларнинг пайдо бўлишига инсоннинг ички кечинмалари ?ам сабабчи бўлади. Бундан айни?са, ?омиладор аёллар са?ланишилари лозим. Борди-ю, оилада витилиго касаллигига чалинган я?ин ?ариндошлар бўлса, бу хавф янада ортиши мумкин.

ОК ДОГЛАР http://showtodaytv.com/play-clip-zaJO9oL4kd9IE Ð¡ÐµÐ²ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ ÐsÐ°Ð»Ð¸Ñ„Ð¾Ñ€Ð½Ð¸Ñ (СФ): ?, Ð®Ð¶Ð½Ð°Ñ ÐsÐ°Ð»Ð¸Ñ„Ð¾Ñ€Ð½Ð¸Ñ (ЛР): ?, The Old Western Scrounger LLC, Blini - Wikipedia, Joe Salter - Down East Antique, BillyBear4Kids.com Mix & Match Game ... Making Face, JC Militaria | Military Collectable, EarthCam - Paterson Falls Ca, LARIOSETA, Hoosier Gun Works,


Источник: http://showtodaytv.com/play-clip-_tvJO9oL4kd9IE
Возможно вас заинтересует: