!

*´¨`*:.☆●Dk_k0k●=(.=^・ェ・^=)~♡ⓛⓞⓥⓔ♡~__,,,^._.^,,,__

ε(´סּ︵סּ`) ๏̯͡๏ ๏̯͡๏ (╯︵╰,)

♜♞♝♚♛♝♞♜♟♟♟♟♟♟♟♟ vs. ♙♙♙♙♙♙♙♙♖♘♗♔♕♗♘♖

╭∩╮(Ο_Ο)╭∩╮[̲̲̅̅[̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅]̲̲̅̅]╭∩╮ (òÓ,) ╭∩╮

̿' ̿'\̵͇̿̿\=( ͡ _̯͡ )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿。.*.[̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅].**.。̿' ̿'\̵͇̿̿\=( ͡ _̯͡ )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿

( ━☞´◔‿ゝ◔`)━☞͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͗͗͗͗͗͗͗͗͗͗͗͗͗͗͗͗͗͗͗͗͗͗͗=͕͕͗͗)͕͕͗͗>͕͗(/●◔∀◐●)/

: https://vk.com/topic-99488268_32527838

,

{REPLACEMENT-(h2>)-(h3>)}

OO? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


????? ????? ?(??????•??)? ?(??????•??)? (•??) ?

———————————————————————————————-
-
^ ? ? ? ∇ ? ? ?
↔ ← ? ↑ ? → ? ↓ ? ? ? ? ?⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ↵ ? ? ? ? ?
———————————————————————————————-
-
? • ? o ? ? ? ? ----- ? ? -- -- -- ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⊕ ⊗
? ® © ™ ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ???G ? ? ?? § ? Ω ? ? ? ? ?? ? ????? ? ?
√ ∫ ∂ ∑ ∏ − ± × ÷ ≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ ∈ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇ ¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ° ′ ″ ∞ ‰ ? ?
———————————————————————————————-
-
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
———————————————————————————————-
- , ,
? d d ? ? ..ιllιlι.ιl.
———————————————————————————————-
- ,
=- LLL --- T T T + + +
???? ---- ---- - - - ? ? ? ? ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ?
———————————————————————————————-
- ,
 ? ? ? ♥ ? ? ? ? ???  ?♥?d?♥?d?♥?
———————————————————————————————-
- , , ,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
———————————————————————————————-
- ,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????? √ι? ????????
———————————————————————————————-
-
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ϒ ?? ? ? ? ? ¥ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
———————————————————————————————-
- ,
? ? ? ? ? ? ?
———————————————————————————————-
-
♠ ♣ ♥ ♦ ? ? ?
———————————————————————————————-
-
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
———————————————————————————————-
- , , ,
? ? ???*?*?*??? ? -‘?’- ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? > ? + ? ? ? ? ? ?

 

:http://www.risynkisimvolami.ru/ASCII-art.rar

  http://www.risynkisimvolami.ru/
 

, , ( , , , ): 

http://ibm.bmstu.ru/ibm4/forum/faq.php?mode=bbcode   http://htmlka.com/

 

:

, ))

 
?

☎

?

☏

?

☚

?

☛

?

☜

?

☝

?

☞

?

☟

?

☀

?

☁

?

☂

?

☃

?

☄

?

★

?

☆

?

☇

?

☠

?

☡

?

☢

?

☣

?

☤

?

☥

?

☦

?

☧

?

☨

?

☩

?

☪

ϑ

☫

?

☬

?

☭

?

☮

?

☯

?

☸

O

☺

O

☻

0

☼

?

☽

?

☾

?

☿

+

♀

?

♁

>

♂

?

♃

?

♄

?

♅

?

♆

?

♇

?

♈

?

♉

?

♊

?

♋

?

♌

?

♍

?

♎

?

♏

?

♐

?

♑

?

♒

?

♓

?

♔

?

♕

?

♖

?

♗

?

♘

?

♙

?

♚

?

♛

?

♜

?

♝

?

♞

?

◻

♠

?

◽

?

◾

◿

?

♤

♥

♦

?

♧

?

♨

?

♩

d

♪

d

⒋

?

♬

?

♭

?

♮

?

♯

?

♰

?

♱

?

♲

?

✡

?

卍

?

↯

?

✄

?

✈

 

 

___________$$$$$____________$$$$_____________
_______$$$$88888 $$$$$__$$$88888880$$_________
____$$$88880000088888$$88800000008888$$$_____
__$$888000000000000$$8880000000000088888$$___
_$8800000000000000$$880000 00000000000888$$$$_
_$8000000000000000$8800000000000000000888$$$_
$80000 00000000000$80000000000000000000888$$$$
$8000000000000000$800000000000000000 00888$$$$
$8000000000000000$80000000000000000008888$$$$
_$80000000000000 00800000000000000008888$$$$$_
__$800000000000000000000000000000888$$$$$$___
___$80000000000000000000000008888$$$$$$$_____
_____$88000000000000000000 0888$$$$$$$$$______
_____$$88000000000000000088$$$$$$$$__________
______ _$$88000000000000088$$$$$$_____________
_________$$88000000000888$$$$$______ _________
___________$$88800000088$$$$_________________
_____________$$$ 8880008$$$$__________________
________________$$$8808$$$___________________
__________________$$888$$____________________
____________________$$$8$_ ___________________
______________________$8$____________________
______ _________________8$___________________

 

 

________$$$$
_______$____$
______$_____$
_____$___$$__$____________________$$$
_____$__$__$_$_________________$$$___$
____$__$___$_$_______________$$___$___$
____$__$___$_$_____________$$___$$___$
___$__$_____$____________$$____$____$
__$__$______$___________$____$$____$
__$__$______$__________$___$$_____$
_$___$___$_$__________$___$___$__$
_$___$__$__$_________$___$___$__$
_$___$_$__$_________$___$___$__$
_$___$_$_$_________$___$__$$_$$
_$____$_$$_$$$$$$$$$$$$_$$__$
__$___$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$$
___$__$$$$$$_$$$$_$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
____$__$$$______$$$$$_$$$$$$$
____$_____$$$$$$_____$$_$$$$
____$____$$___$$$___$_$$##$
_____$__$$_$$$##$___$$$##$
_____$____$__###$__$$$$$$$
____$_____$$$$$$$$_____$___$
____$__________$$_______$$$$$
__$$__________$_______$$$____$$$
_$__________________$$__________$
_$_________________$___$$________$
_$________________$____$$________$
_$______________$$______$$$_______$
__$___________$$___________________$
___$$________$_____________________$
____$$$______$___________________$$
_______$$$$$$$__________$$$$$$$$$$
________$_____$$$_________$$____$$
________$________$$$________$$$$
________$___________$$$$$$$$$$$
_________________________$$__$

 

______________$$$$$$$$

____________$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$
_____$$$$$$_____$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$__$$$$$$_____$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_________$
___$$$$$$$$$$$$$$$$______$__$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$_$
___$$$$$$$$$$$__________$$$_$_____$$
____$$$$$$$$$____________$$_$$$$_$$$$
______$$$__$$__$$$______________$$$$
___________$$____$_______________$
____________$$____$______________$
_____________$$___$$$__________$$
_______________$$$_$$$$$$_$$$$$
________________$$____$$_$$$$$
_______________$$$$$___$$$$$$$$$$
_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________$$_$$$$$$$$$$$$$$__$$
_______________$$__$$$$$$$$$$$___$_$
______________$$$__$___$$$______$$$$
______________$$$_$__________$$_$$$$
______________$$$$$_________$$$$_$_$
_______________$$$$__________$$$__$$
_____$$$$_________$________________$
___$$$___$$______$$$_____________$$
__$___$$__$$_____$__$$$_____$$__$$
_$$____$___$_______$$$$$$$$$$$$$
_$$_____$___$_____$$$$$_$$___$$$
_$$_____$___$___$$$$____$____$$
__$_____$$__$$$$$$$____$$_$$$$$
__$$_____$___$_$$_____$__$__$$$$$$$$$$$$
___$_____$$__$_$_____$_$$$__$$__$______$$$
____$$_________$___$$_$___$$__$$_________$
_____$$_$$$$___$__$$__$__________________$
______$$____$__$$$____$__________________$
_______$____$__$_______$$______________$$
_______$$$$_$$$_________$$$$$$$__$$$$$$

`'•.¸(¯`'•.¸*♥♥♥♥*¸.•'´¯)¸.•'´¯)
♥(¯`'•.¸(¯`'•.¸*♥♥*¸.•'´¯)¸.•'´¯)♥
♥♥(¯`'•.¸(¯`'•.¸**¸.•'´¯)¸.•'´¯)♥♥
--==----***----==-
( _¸.•'´(_¸.•'´*♥♥♥♥*`'•.¸_)`'•.¸_)
♥(_¸.•'´(_¸.•'´*♥♥*`'•.¸_)`'•.¸_)♥
♥♥(_¸.•'´(_¸.•'´**`'•.¸_)`'•.¸_)

........................$
........................$$*$$
....................$$$**.**$$$
...............$$$$$**.....**$$$$$
.............$$$***............***$$$
................$$$***.......***$$$
.....................$$.........$$
................$$$***.......***$$$
...........$$$$$***..........***$$$$$
.......$$$$****.................****$$$$
....$$$$$$**.......................**$$$$$$
.......$$$$$$*...................*$$$$$$$
.................$$$...........$$$
.............$$$**.............**$$$
..........$$$$**.................**$$$$
.....$$$$$******............******$$$$$
$$$$$$$$***......................***$$$$$$$$
......$$$$$$$**.................**$$$$$$$
............$$$$$................$$$$$
.......................$$$$$$$
.......................$$$$$$$

````````````````11111111```000000`````````````````
``````11000`1100000000000000111100````````````````
````1000000000011111111111011010100```````````````
```001100011111111111111111100``110```````````````
``10110```01111111111110111110``100```````````````
``10100``1111111111111111111110111````````````````
```00100011111111111111111111100``````````````````
````0000111111111111111111111110``````````````````
``````001111111111110011111110101`````````````````
``````101111111111110011111100`00`````````````````
```````01111111111110011000011101`````````````````
```````1011111111101`````000``00``````````````````
````````00111111110``1`11101``00``````````````````
`````````00001111101````1```100```````````````````
```````0011100000110001111000100``````````````````
``````001111111111111100001111101`````````````````
`````1011111111111111111111111100`````````````````
`````00111111111111111111111111100````````````````
`````01011111001111111111111111110001```1111``````
`````00011111001111111111111111110010000000000````
`````0011111100111111111111111111101100001``100```
`````001111110111111111111001111110100101`11`101``
````001111111011111111111111111111010100`1111`01``
```0011111111011111111111111111110000`01`1111`01``
``1011111111001111111111111111110011110`11111`01``
```001111110011111111111111000000111111`1111`10```
````00010000`111100001110000110011111111111``01```
`````110011001111111110010`````101110000111101````
````````````10111111100101``11``0``````110001`````
`````````````101111110110`1111``01````````````````
```````````````0011110100`1111`101````````````````
````````````````101110110`1111`10`````````````````
``````````````````0011011`111`101`````````````````
```````````````````1000111111101``````````````````


*.* . + ._/\_. * . * .. . * . * . * * .. * *
*..*. . * )," ( . * . * . . . * . . * . * . * . * .
...........{_}
......... /......\\............_/\_
........ /........\\.........*>,"<
....... /_____\\\......*
.... {`______`}\\....* , *
....././..o....o..\\\\\........_/\_
...(....(__O__)...)\\.......>,”<
...{.........u....`-"}\\\.. *.*. .*.
... {..................}\.....*, *.._/\_ * .
.... /{..............}\\.........*,..>,”< * *
... /...."............"...\\...*........*
.. /_/......`"`.....\\\\_\\..* ., * * , *
..{__}##{ ]##{__}\
..(_/\\\\\\\|\\\\\_/\\_)\..
.......|___|___|\\........ * , . * * , . *
...........|--|--|\\\....... ,* ..*
..........(__)`(__)\\\\\\
¤°.??.•??`**'¤°.??.•??` 2011
)))))))))))))))))))))))))))))


?° ? ° ? ? ? ? ? ? • ?
? • ? ? ? ? ? ? ° ? ° ?
• ? ? ? * ?MERRY? *
? • • ?CHRISTMAS ?*
? *__Π___*?* ? ? ? ? ?
*/______/~\?? ? ? ? ?
*|?? . .|?| ? ? ?

 


$$$$*_____ ________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________, ,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$__ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_`.____.`_,,$$$$ $$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, `.__,`_$$$$$$$$$$$$$$$
[email protected]:.$$$$$$$$$$ $$$$$$
______***[email protected]@$$$$$$$$$$$****
_________,,, __*[email protected]$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*[email protected]@_*$$$$$$$$$$$$$
___ ,,*[email protected]__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$ ___*___*$$$$$$$$$$**`,,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$**,,
______ ,*$*$,$$**`___________`**`$$,$*$**,,
____,;`*___`_.*______ ____________*___ `*,,
,,,,. ____________---____________ _ ____
`**,,,,
*.°
?
...°
....O
.......°o O ° O
.................°
.............. °_ !!!
............. O
.............o....o°o
.................O....°
......... ...o°°O.....o
...........O..........O
............° o


.........................,dP"'................`"Qb,
...............,d88buP"......................."Qud88b,
.............dP".....8'..........................`8..... "Qb
...........dP".....::8.._.:[email protected];.._..;@..:._..8::....."Qb
..........,8'......: P"..............` '............"Qb::.....8,
..........dP.....:::8(...........`--^--'..........)8:::.......b
.........8'.......::::"Qba,.....,......,......,adP"::::......`8
.......,8...........::::::,p`""..............""'q,::::::.........8,
......,d'..........:::::,d'......................`b,:::::.........b,
.....,d'...........:::: d'........................`b::::::.........b,
....,d'.......q888q8b,.d......,p.......q,......,d8p888p.....b,
....d'......d",.....;..`b,....8,.........,8.....,d'...,"b.......`b
...,8......8.`.....`.....b,.....`b,..,d'.....,d'.... ...'.8......8,'
....d..,.`b,............`b..a88a..a88a..d'...........,d'.....,p
..`q,.....`b,............8.......8.8.......8............,d "...,p'
....`"Q888`b,.....`Q888P"."Q888P.Q888.'........,d'888P"'
................"Q88P".........................."Q88P


____________$$$$$$$$______$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$__$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________________$$$$$$$$$$$$$
____________________$$$$$$$
______________________$$$
_______________________$

==............==...==...
L-............㬦...㬦...
.....L=...L-.L-.........
.....㬦...L=.L=.........L-
.....L-........=-.-L-L.L-...
..L-...L==-L-.......L-.L==-.==.L==-...L-

 

##@""""@#
##( *o* )##
#(@)-"-(@)#
#(@) (@)# -

##@""""@#
##( *o* )##
#(@)-"-(@)#
#(@) (@)# -

##@""""@#
##( *o* )##
#(@)-"-(@)#
#(@) (@)# -

##@""""@#
##( *o* )##
#(@)-"-(@)#
#(@) (@)# -

##@""""@#
##( *o* )##
#(@)-"-(@)#
#(@) (@)# -

##@""""@#
##( *o* )##
#(@)-"-(@)#
#(@) (@)# -!!!!!


----------------------//\\
--------------------// ¤ \\
--------------------\\ ¤ //
--------------------- \\//
-------------------- (___)
---------------------(___)
---------------------(___)
---------------------(___)_________
--------\_____/\__/----\__/\_____/
------------\ _°_[--]_ _° /
----------------\_°_¤ ---- ¤_°_/
--------------------\ __°__ /
---------------------|\_°_/|
---------------------[|\_/|]
---------------------[|[¤]|]
---------------------[|;¤;|]
---------------------[;;¤;;]
--------------------;;;;¤]|]\
-------------------;;;;;¤]|]-\
------------------;;;;;[¤]|]--\
-----------------;;;;;|[¤]|]---\
----------------;;;;;[|[¤]|]|---|
---------------;;;;;[|[¤]|]|---|
----------------;;;;[|[¤]|/---/
-----------------;;;[|[¤]/---/
------------------;;[|[¤/---/
-------------------;[|[/---/
--------------------[|/---/
---------------------/---/
--------------------/---/|]
-------------------/---/]|];
------------------/---/¤]|];;
-----------------|---|[¤]|];;;
-----------------|---|[¤]|];;;
------------------\--|[¤]|];;
-------------------\-|[¤]|];
---------------------\|[¤]|]
----------------------\\¤//
-----------------------\|/
------------------------V

 

 

 


________§§§§________$$$_________$$$________§§§§__________
_______§§____§§___$$$$$$$$$___$$$$$$$$$___§§____§§________
______§§__§§____§$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$§____§§__§§______
_____§§__§§__§§_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_§§__§§__§§_____
____§§__§§__§§___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___§§__§§__§§____
____§§_§_§_§_§_§___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___§_§_§_§_§_§§____
___§§___§_§_§________$$$$$$$$$$$$$$$$________§_§_§___§§___
___§§__§_§_____________$$$$$$$$$$$$_____________§_§__§§___
__§§__§__________________$$$$$$$$__________________§__§§__
__§§§______________________$$$$______________________§§§__
__§_________________________.$_________________________.§__


____________$$ $$$$$$___$$$$$$$$
__________$$___$$$$$$ $ $$$$$$$$$$$
_________$____$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$
________$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ $$
_______$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_ ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_ _ __$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$$$
_ _ _$$$$$$$$$$________________$$$$$$$$$$$
_ _$$$$$$$$$____________________$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$_______________________$$$$$ $$$ $$
$$$$$$$$__________________________$$ $ $$$$$$
_$$$$$$$$$______________________ $ $$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$_______________ _ __$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$_______ $ $$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____ _ ________$$$$$_____$$$$$$$

 


________#####___######_
_______##### ###########_
_____####################_
____#########_#_##########_
_######_#_#_ #_#_#_#_#_#######_
__#######______#_#_######### ##_
_____###_____#_____########_
______#___ __#____########_
_____#_____#_____####_
____#______#___#_#_
____#___ __#____#
____#_________#_
_____#______#_
______ #__#

: http://fdmlev.ru/news/krasivye_simvoly_dlja_vkontakte_ili_odnoklasnikov/2010-01-16-145
{/REPLACEMENT}

, , ,

ShEdLa

,

"" )) 4 0


Loading [][][][][][][][][][] 0%
Loading █[][][][][][][][][] 10%
Loading ██[][][][][][][][] 20%
Loading ███[][][][][][][] 30%
Loading ████[][][][][][] 40%
Loading █████[][][][][] 50%
Loading ██████[][][][] 60%
Loading ███████[][][] 70%
Loading ████████[][] 80%
Loading █████████[] 90%
Loading ██████████ 100%

☜❶☞

10-2010:: - !

˜*..*˜


˙·٠● ●٠·˙

.*˜˜*..*˜˜*.

.*˜˜*♥●٠ ٠●♥*˜˜*

(¯`.¸¸.´¯

♥´`)
,´ ¸,´`)
(¸,´ (¸♥ ღ


⎝⏠⏝⏠⎠

₪₪₪۞ ۞₪₪₪

◄♦◊☺ ☺◊♦►

░▒▓█ █▓▒░

═╬ ╬═

๑۩ ۩๑

ששששש

▼▲▼▲▼▲ ▲▼▲▼▲▼

█║║▌█║▌

☆▬▬███ ███▬▬☆

。◕‿◕。

۩͇̿V͇̿I͇̿P͇̿۩

√ιק

▒ ★ ★ ▒

˜*-๑-۞ ۞-๑-*˜

❤+❤=✰♡²✰

✄❤

__ ▂ ▃ ▅ ▇ █ 。◕‿ ◕。 █ ▇ ▅ ▃ ▂ __

▄■▀■▄■▀■▄■▀■▄
! !
▀■▄■▀■▄■▀■▄■▀

(♥ª˜¨¨¨¨˜ª(♥ª˜¨¨¨¨˜ª(♥
♥ ♥
(♥ª˜¨¨¨¨˜ª(♥ª˜¨¨¨¨˜ª(♥
˜*.₪҉◘ ◘҉₪.*˜

☀*˜ ˜*☀

-(¯`v´¯-

:::★☆★ ★☆★:::

★●♥● ●♥●★

..::☣ ☣::..

.ﻩ❀☯ ☯●❀ﻩ.

˙˙٠♥ ♥٠˙˙

˙٠●Ƹ̴Ӂ̴Ʒ●٠˙

▄▀ ▀▄

╔+++ +++╗

◘◘◘ ●● ●● ◘◘◘

░▒█☻ ☻█▒░

╔⁡===✇ ✇===⁡╗

[♀+♂=♥]

ڸ٥ﻻ ﻉ√٥ﺎ ٱ

ღღღ l٥ﻻ ﻉ√٥υ ღღღ

┴═╦╕47

|̳̳̿̿|̶̶̶̶̶̶̶̶

♪ ♫ ♬|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|♬ ♫ ♪

▁▂▃▄ l|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̅●̲̅̅| ▄▃▂▁

▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀

⦓☠⧕⦔ ⦓⧔☠⦔

๑۩۞۩๑̲̅ζø√ξ๑۩۞۩๑

˜*★ ҉ ҉ ҉ ҉ ҉ ҉ ҉ ★*˜

(,.-*♥ ♥*-.,)

█▒ █▒ █████▒ ►
█▒ █▒ █▒ ►
████▒ ███▒ ►
█▒ █▒ █▒ ►
█▒ █▒ █████▒ ► =))))

[ :: Ava2avA.ru ]

(¯`.¸(¯`.¸*♥♥♥♥*¸.´¯¸.´¯
♥(¯`.¸(¯`.¸*♥♥*¸.´¯¸.´¯
♥♥(¯`.¸(¯`.¸**¸.´¯¸.´¯♥♥
==-****E*T==-
(_¸.´(_¸.´*♥♥♥♥*`.¸_)`.¸_)
♥(_¸.´(_¸.´*♥♥*`.¸_)`.¸_)♥
♥♥(_¸.´(_¸.´**`.¸_)`.¸_)♥♥

*. `*. `*. `*. *`.*`.*`.*`
.*`.*` * * `*. `*.
.*`.*`.*`.*` `**. `*. `*.

**********(¨`.´¨**********
******(¨`.´¨.¸.(¨`.´¨*****
*(¨`.´`. ¸.´*** `.¸.´(¨`´¨*
**`.¸.´ *********** *`.¸.**
******(¨`.´¨***********(¨`.´¨*
*******`.¸(¨`.´¨!!!..´**
***********`.¸.´*********

++..++.
+. .+
__+..+__
++..++.
_+. .+_
__+..+__
.++..++.
+. .+
__+..+__
.++++.
++
__++__

A҉N҉G҉E҉L = ҉҉҉҉҉

ღ҉S҉W҉E҉҉ET҉ღ

҉҉҉҉ ҉҉҉҉҉҉҉҉҉

(☼☼☼ ** **☼☼☼ )

███████ ███████

*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡_|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲|

ʁɔvʎdǝǝdǝu dw ɐwʎ ɔ vǝmɔ dw

√V^√\♥~√V^√V

][’’’’I’’’’I’’’’I’’’’I’’’’]> ()

√V^√\~√V^√Vß püτʍĕ ĈϥαҫϮ√V^√\~√V^√V

✰♡✰☁☼✿⚈‿‿⚈✿☼☁✰♡✰


(¯`v´¯
.`.˯.´
☻/
/▌
/ \

:
للأعيان وعدد أعبحت الشعببانية يتم ماعية و تعيينهمللأعياننواب حسب الدستور المعدل عام أصبحت إسبانيا دولة قانون إجتماعية و ديمقراطية تحت نظام ملكي برلماني. الملك منصبه فخري و رن و واحدئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي للبلاد. البرلمان الإسباني مقسم الى مجلسين واحد للأعيا وعدد أعضاء يبل عين و واحد للنواب و عدد نتائج الانتخابات نائب. نتائج الانتخابات الأخير مباشرة من أصبحت الشعبسنوات، بينما سنوات، بينما يعين عنتخاباتضو من مجلس الأعيان و ينتخب الباقون من الشعب أيضاً. رئيس الوزراء

[ ]
☺☻☹ ㋛
ᄬ ⍨ ⌤ ソ ッ ヅ ツ ゾ シ ジ ت ټ 〠

-
[, , , , ]
▲▼◀▶ ∇△ ◁▷ △▽ ⊲⊳ ⏏ ⌫ ⌧ ⌦ ⍓ ⍌ ⍃ ⍄ ⍍ ⍔ ⍒⍋ ⌲ ◅ ▻ ➢ ➣ ➤ ⋞ ⋟ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭ ≪ ≫ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙
↔ ↕ →← ↗↖ ↑↓ ↘↙ ⇦ ⇨ ⇧⇩ ⏎ ⇐ ⇒ ⇑⇓ ⇔ ⇳⇕ ⇖⇗ ⇘⇙ ⇚⇛ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶↷ ↺↻ ➜ ➡ ➨ ☇ ⃔⃕ ↜↝ ↫↬ ➛ ➠ ⃖ ⃗ ➻ ➲ ← → ➴➶ ➳ ⎇ ⇶ ⇱ ⇲

-
[ - ]

(- ☯ ( 卍 卐 ( ☮ ( ✇ ( ☭ ( ☄ ( ☢ ( ☸ ( ☠ ( ☪ ( ✡ ( ☤ ( ☥ ( ⌖ (, ߷ ☘ ) (, ⎃ ⋇ ) ( ⌛ ( ⊹ ⊕ ( ∞ ( ॐ
۞ ☣ ⌘ ⌗ ⋕ ※ ☬ ☫ 〄 ⎉ ⎊ ⎋ ⌑ փ
۩ ☗ ☖ Ⓐ ℗ ⚠ � ¥ £ ₩ $ ₵ ₠ ₢ ₡ ₱ ₮ ₦ ₳ ☧ ␢ ֆ ␤ ␡ ␛
♲ ♳ ♴ ♵ ♶ ♷ ♸ ♹ ♺ ♻ ♼ ♽
◰ ◱ ◲ ◳ ◴ ◵ ◶ ◷ ◬ ◭ ◮ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖◗ ◉⊚ʘ ◈ ▣ ⌼ ⌻ ⌺ ⎄ ⎅ ⍥ ⍢
✆ ☎ ☏ ✈ ℡ ℻
✐ ⌨ ✑ ✒ ✂ ✉ ⎗ ⎘ ⎙ ⎚ ✔ ✓ ⎷ √ ✕ ✖ ✗ ✘ ☐ ☑ ☒ ⊕ ⊗ ⊖ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ □ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩
๑ ஐ ॐ ๖ۣۜG இ ഊ ₪₪ Ѿ Ω Ѽ ఞ ಊ ఎ യ ⅋ ﻸ௵ ௸ ௹ ஹ ૪ ֆ ൠ Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ஔ ᘘ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ⇋⇌ ℵ ᕘᕚ
६ ३ १ २ ५ ७ ९ ণ ঐ ঙ ৡ ১ ২ ৩ ৯ ৶ ৸ ઈ ઉ ᖗᖘ ᖙᖚ ૬ ୭ ໂ ໃ ໄ ⌇ܓ ܟ ܢ༼ ༽ Ҩ ҩ ☍☍☍ ᏜᏜᏜ ☌ ☋ ☊ ⎌⌭ ⊶⊷ ⌢ ⌣ ◜◝◞◟◠ ◡ ᴥ ܫ Ϫ ϫ ⊰⊱
∴ ∵ ∶ ∷ ∸ ∹ ∺ ∻ ⁖ ⁘ ⁙ ⁚⁛ ⁜ ⁝⁞
⌆ ⏀ ⏁ ⏂ ⏃ ⏄ ⏅ ⏆ ⏇ ⏈ ߐ ⎐ ⎑ ⎒ ⍙ ⍚ ⍛ ⍜ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟
√ ∫ ∂ ∑ ⅀ ∏ ☈ − × ÷ ≈ ∝ ⌭ ≡ ⎓ ≠ ≤ ≥ ∈ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇ ⋋⋌ ∧ ∨ ៹៹ ៷៷ ⍱ ⍲ ⍭ ∃ ∀ ′ ″ ∛ ∜ √ ❛ ❜ ❝ ❞

-
[ - , , , ]
✗ ✘ ✕ ✖ ✣ ✤ ✥ ❖ ፠ ። ᠅ ✦ ✧ ҈ ҉
☩ ☦ ☨ ༒ ༓ ✝ ✞ ✟ ✙ ✚ ✛ ✜ ✠ ࿇
✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❊ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ≭

-
[ - ]
♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ▄▀▄▀▄

-
[ - , , , , ]
♩ ♪ ♫ ♬ ☊..ιllιlι.ιl. ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ █

-
[ , , , , ]
═║╒╓╔ ╕╖╗╘╙╚ ╛╜╝╞╟╠ ╡╢╣╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬
▬ ╼ ╽╾╿╏╎╌ ╍ ─ ━ │┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ⋮ ⋯ ᠁ ᠃ ⋰ ⋱ ⑊ ␥ ⎝ ⎠⎛ ⎞ᄽᄿ ⎍⎍⎍ ⎎⎎⎎
▉▊▋▌▍ ░▒▓█ █▓▒░ ░ ▒ ▓ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ █ ▱▱▱ ▰▰▰ ▯▭▭▭ ⑉ ⑈ ⑇ ⑆ ᑔ ᗵ ᗶ ᑢ ᑝ ↂ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⍝⍝⍝
● ◌◎◦ ❍◯⃝ ⃞ ⃟ ⃠ ø ⌽ ⍉ ☉ ◼■◾▪ ◻□◽▫ ❏ ▄▀▄▀▄ ◘ ◈◆ ◆ ⎔⋄◊◇ ▀▄ ▖▘▙ ▚ ▛ ▜ ▞ ▟
⌜⌝ ⌞⌟ ◺◿ ◸◹ ◢ ◣ ◤ ◥ ⎖ 【 】 〖 〗〘 〙〔 〕

-
[ - , , ]
ღ ❥ ❤ ♥ ❣ ❢ ❦ ❧ ☜♡☞

-
[- ]
z ʎ x ʍ ʌ n ʇ s ɹ b d o u ɯ l ʞ ɾ ı ɥ ƃ ɟ ǝ p ɔ q ɐ
ʁ q ıq m Һ ʎ ʟ ɔ d u w v ʞ ǝ 6 L ʚ g ɐ

-
[ - , , ]

ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ
⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾
⓪ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ ⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾
ⓥⓚⓞⓃⓉⒶⓚⓉⒺ √ιק ҳ̸Ҳ̸ҳ ᙚᙚᙚ
ℳℴℯ ₯ ÅℬᏰ ℭℱℰᏋℨℜ ℛ ℣ ℟ ℘ ხ ℒ ℓ ℑ ℐ ℋ ℌ ዙ ℏ ₰ ჹ ჶ ჩ ჳ ჯ ჟ ტ Ꮭ ᖆᖇ ᖈᖉ
Ꭿ Ꭺ Ᏼ Ꮯ Ꭼ Ꮹ Ꮆ ᎻᏂᏥ Ꭸ Ꮠ Ꭻ Ꭾ Ꮅ Ꮶ Ꮢ Ꮪ Ꮥ Ꮮ Ꮄ Ꮑ Ꮏ Ꮚ Ꮗ Ꮤ Ꮃฬ Ꮙ Ꮖ Ꭹ Ꮍ Ꮓ
ᗩᵰ ᗷᗸᗹ ᗽᗾᗿ ᗫ ᗴ ᗰᙢ ᗯᙡ ᙀ ᙭

ℽ ℾ ℿ ℂ ⅅⅆ ⅇ ⅈ ⅉ ℕ ℝℙℚ ℍ
ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ
Ẫẫ Ɓƀ Ḉḉ Đđ Ḝḝ Ḟḟ Ǥǥ Ḩḩ Ĭĭ Ĵĵ Ҝҝ Ḽḽ Ḿḿ Ňň Ṍṍ Ҏҏ Ǭǭ Řř Ṧṧ Ṫṫ Ũũ Ṽṽ Ẅẅ Ẍẍ Ẏẏ Ẑẑ
ᶏ ᶀ ç ȡ ȩ ᶂ ᶃ ḩ ᶖ ɉ ᶄ ȴ ᶆ ȵ ǫ ᶈ ᶐ ᶉ ȿ ţ ᶙ ᶌ ѡ ᶍ ɣ ɀ

-
- ]
ᚕ ᚖ ᚠ ᚡ ᚢ ᚣ ᚤ ᚥ ᚦ ᚧ ᚨ ᚩ ᚪ ᚫ ᚬ ᚭ ᚮ ᚯ ᚰ ᚱ ᚲ ᚳ ᚴ ᚵ ᚶ ᚷ ᚸ ᚹ ᚺ ᚻ ᚼ ᚽ ᚾ ᚿ ᛁ ᛃ ᛄ ᛅ ᛆ ᛇ ᛈ ᛉ ᛊ ᛋ ᛏ ᛑ ᛒ ᛓ ᛔ ᛕ ᛖ ᛗ ᛘ ᛚ ᛛ ᛜ ᛝ ᛞ ᛟ ᛠ ᛡ ᛢ ᛣ ᛤ ᛥ ᛦ ᛩ ᛪ ᛮ ᛯ ᛰ

-
[ - :: Ava2avA.ru ]
牡 マ キ グ ナ ル フ 系 路 克 瑞 大 市 立 鎰 命 科 ャ マ 能 力 ϒ 人要 望 り 玉 宏 ¥ サ 丹 谷 Ѫ 灯 影 伝 鶐 〩 通 学 阪 は 妻 ス テ ィァ

-
[ - , ]
☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✌

-
[ - , , , , ]
♠ ♣ ♥ ♦ ♢ ♤ ♧

-
[ - ]
☕ ♨ ⋉⋊ ⋈ ≬
-
[ - - ]
☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷

-
- ]
♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓

-
[, , , , , , , , ]
℃ ℉ ☀ -๑- ☼ ☽ ☾ ◯ ◍ ﻩﻩﻩ*ﻩ*ﻩ*ﻩﻩﻩ ☁ ϟ ↯ ᔪ ލ ☂ ☔ ︸ ☃ ⁂ ⁑ ⁕ ᕯ

-
[ -, ]
★ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ⍟
-
[ , , , , , , , ]
☉ ♂ ♁ ♀ ☿ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇

( ):
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓

( ):
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋

( ):
¯¯¯¯¯¯¯¯
♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟

( ):
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯

, , ( ):

ت ۩۞۩ √ιק ͡๏̯͡๏ ↔ ✖ ● ˜ ღ ஐ █ ♂ ▄▀▄▀ ⚠ ☎ ☏ ⊇ ॐ ◘ ♀ ▄ TM ๑۩۩๑ ۩ ۞ ╡ ╬ ┼ √ ╪ ═ ► ツ ๖ۣۜG ¯ ⊆ ₪ ▼ ℮ ਠ ̃ ఋ  ∜ ᇰ  ჱ  乙  ⌹ x Ɗ 圙 ʍ ⎛ ⌦ ┉ ଊ ≁〓 ∅ ☝.ιllιlι.ιl. ҳ̸Ҳ̸ҳ ∞ 宮 Ѫ (̪●  ○ ╞ ☻ ╚ ╣ ₣ Σ Ω ϟ ¢ ø ◄ ╔ ╦ ╟ ╩ ﻸ の ║ ن ╝ ╗ א ◙ 、 ☜ ☞ ʎ ▿ت இ ㋛ ❖ ک ✿ ↨ ∆ ۵ ☠ ☺ ⋆ 3 o ❤ ȋ þ Þ Ł ł さ む ▒ ▓ ٭ ր ┘ ┌ Գ ‼ ▌ ∟ ハ ≈ 1 ֆ ☢ ☣ ☹ Ѡ ∆ ∑ ∫ ■ □ ▪ ▫ ▬ ◊  ☭ ۝ Ѽ a ➳ ❤ ❣ ❢ ఞ ఎ യ ✁ ✄ ✉ ✔ ✓ ☐ ☑ ☒ ✪ ★ ☆ 〠 ☯ ☮ ☄ ☊ ☣ ☤ ☬ ☫ ☪ ☨ ☦ ☧ ☥ 〄 〩 ❦ ❧ ♨ ☸ ✆ ☏ ಎ ಭ ೭ Ϫ 〷 ❀ ( ) ︷ ︸ ︹ ︺ ︿ ﹀ ︽ ︾ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ █  ♛◗ ◖ ◕ ◔ ◓ ◒ ▲ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ◆ ◇ ◈ ◉ ◊ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◮ ◭ ◬ ◫ ◪ ◩ ◨ ◧■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭▮ ▯ ▰ ▱  ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿ ┇ ┆ ┅ ┄ ┃│ ╇ ╆ ╅ ╄ ╃ ╂ ╁ ╀ ┿ ┾ ┽ ⑊ ⑉ ⑈ ⑇ ⑆ ◦ ❝ ❜ ❛ ❞ ₪ ۩ ๑ ۞‾ □ ▪ ▫ ◊ ◦  ʻ ʼ ʽ ʾ ʿ ˀ ˁ ˂ ˃ ˄ ˅ ˆ ˇ ˈ ˉ ˊ ˋ ˌ ˍ ˎ ˏ ː ˑ ˒ ˓ ˔ ˕ ˖ ˗˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ˞ ˠ l l s x ˤ̙̘̗̖̔̒̓̑̐̏̎̍̚̕ ̌ ̋ ̊ ̉ ̈ ̇ ̆ ̅ ̄ ̃ ̂ ́ ̀˩ ˨ ˧ ˦ ׃٠ ٭ ๏ ‼ ‽ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✞ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ❁ ❂ ❃ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❊ ❍ ❤❥ ❦ ❧ ப 卐 ◢ ◣ ◤ ◥ ▉▊▋▌▍▎▏⌘

↔ ↕ ← ↖ ↑ ↗ → ↘ ↓ ↙ ˿ ≪ ↨ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩⇐⇑ ⇒⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ↺ ↻ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ← ↑ → ↓ ➜ ➝ ➞ ➟ ➡ ➥ ➦ ➨ ➩ ➪ ➯ ➱ ➲ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ≪ ≫ ≲ ≳

牡 マ キ グ ナ ル フ ァ 系 路 克 瑞 大 阪 市 立 学 鎰 命 科 ャマ能 力 ϒ 人 は 妻 ス テ ィ 要 望 通 り 玉 宏 ¥ サ 丹 谷 Ѫ 灯 影 伝 鶐 ラ リ坆॓ 弅 圳 潷 䉤 歯 敓 晳 煈匀散 敮 ㄠ 洘 楡 獸 ⽳ 牰 癩 瑡 硥 汰 楯 慭 湩 砺 獳 砯 獳 洔 楡 獸 ⽳ 慭 湩 昺 慲 敭 慭 湩 砃 獳 昍 慬 桳搮獩 汰 祡 癯 敩 汃 灩 洈 楡 獸 整 瑸 匆 牴 湩 捳 楲 瑰 愾 敬 瑲 搨 捯 浵 湥 潣 歯 敩 ⼼ 捳 楲 瑰 猃 牴 昆慲敭 硥 汰 桜 捡 楫 杮 硜 獳 癟 潫 瑮 歡 整 活 楡 獸 獡 搄 瑡 ͡牵
يسكتﺼﺼﮕﭫﯤﺖﮢﮱﯤ ﭲﮚﺹﺼﮕﮱ ﻁﺹ ﭫﯤﺖﮢﯔ ﭲﮚﺹﺼﮕﭫﯤﺖﮢﯔﭫﮱ ﻁﺹﺼﮕﭫﻱ ﯤﺖﮢلخدمة اشغالكم نقدم لكم
قسم كبير لخدمات الترجمة: ترجمة نص كتابي ترجمة تكنيكية

( ):

Ѽ- )
☢- ...
◄-
►-
▲ - !
▼-
↔ -
↨ -
✖-
-
√-
ק - ))
Ա - ...
● -
█ -
▒ -
♥ -
ﭢ -
ټ -
ツ-
- +
┿ -
▄ -
▀ -
Ø -
۞ -
ϖ -
★-
☆-
☻-
☺-
♀♂-
♠♣ ♥ ♦ - ,
☼-
■□■□■ -
◙-
▬ - ( )
TM -
♫♪♫♪ -
۝ -
╬═ ═╬ -
͡๏̯͡๏ -
╔╗
╚╝-
◊ -
-
l ﻉ√٥- Love ( !!!)
(-(-_(-_-)_-)-) - ))
٩(̾●̮̮̃̾̃̾۶ - ( Explorer-)
٩(●̮̮̃●̃۶ -
٩(-̮̮̃-̃۶ -
٩(͡๏̯͡๏۶ -
٩(-̮̮̃̃۶ -
٩(×̯×۶ -
இ -
½ -
⅓ -
⅔ -
⅛ -
⅜ -
⅝ -
⅞ -

:

๏̯͡๏ 斯坦尼斯会文 社 ═╬ ╬═ ۩۞۩ ★★★ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ۞ ۞ ۞ இஇஇ √√√ ๑۩۩๑ ♂♂♂ ツツツ ●● ♡♡♡ ♥♥♥ ღღღ ♀♀♀ ♫♫♫ ₪₪₪ øøø ♪♪♪ ஐஐஐ ↕↕↕ ˜*..*˜ ששששש ☻☻☻ ت ت ت ˙˙·. ૐ ╬╬╬ ٭٭٭ ◘◘◘ ❖❖❖ ♣ ♣ ♣ ύύύ ☆☆☆ ΩΩΩ TM 111 ♠♠♠ █ ▌ ○○○ ☺☺☺ ټ ټ ﻩﻩﻩ*ﻩ*ﻩ*ﻩ*ﻩ*ﻩﻩﻩ ☼☼ عتبر رفيقة, أنا أنت يتلقّى تبحث ل, ويحافظ أنت يسكت ▼▼ ◄◄ ►► ■ ░░░░░ << >> % $$$ ### @@@ """! ~ ```` ^^ &&??? *** ((())) __--- ++ === ///||||\\\ ░▒▓█ █▒▓░
╔=====================================╗
║...║
║...║
╚=====================================╝☀☂
♂☻♥╝╝╝╕╕╕◘◘◘♣♠♦○○♣♦☻☺000♥♣M♣♣55U╒◙j
[♀+♂=♥]TM͡๏̯͡๏ ╥ █ ◘ (̪●
◗ ◖ ◕ ◔ ◓ ◒ ▲ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ◆ ◇ ◈ ◉ ◊ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◯ ◮ ◭ ◬ ◫ ◪ ◩ ◨ ◧■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭▮ ▯ ▰ ▱ ▓ ▒ ░ ▐ ▏ ▎ ▍ ▌ ▋ ▊ ▉ █ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▒ ▓    ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿ ┇ ┆ ┅ ┄ ┃│ ╇ ╆ ╅ ╄ ╃ ╂ ╁ ╀ ┿ ┾ ┽ ┼ ┻ ┺ ┹ ┸ ┷ ┶ ┵ ┴ ┳ ┲ ┱ ┰ ┯ ┮ ┭ ┬ ┫ ┪ ┩ ┨ ┧ ┦ ┥ ┤ ┣ ┢ ┡ ┠ ┟ ┞ ┝ ├ ┛ ┚ ┙ ┘ ┗ ┖ ┕ └ ┓ ┒ ┑┐ ┏ ┎ ┍ ┌ ┋ ┊ ┉ ┈ ┇ ┆ ┅╬ ╫ ╪ ╩ ╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡╠ ╟ ╞ ╝ ╜╛ ╚ ╙ _
+17 ShEdLa10.12.20103141432
:

LiveInternet, ""
HTML-:
BB- :

?
→ ,
"" )) 4 0
Loading [][][][][][][][][][] 0%
Loading █[][][][][][][][][] 10%
Loading ██[][][][][][][][] 20%
Loading ███[][][][][][][] 30%
Loading ████[][][][][][] 40%
Loading █████[][][][][] 50%
 
: http://www.StranaMam.ru/post/789598/
: